WWW.apoletano.com

Fayko juni 2012

 

 

 

April 2010

April 2009.

 

 

 

 

Fayko koser seg hos sin nye familie hos Randi og Kay.