NUCH Vebjørn Viking av Hiselfoss

 

 

@ copyright Foto Bjørn Bredesen. apoletano.com