Tre uker gammel ser jeg slik ut...

Her er jag bare en uke gammel