Hvem tørr å hoppe først? Vi må lære å gå trapper dere!