Dette ble det siste bildet av Jinka's mange uttrykk....