Heia mamma Lillian, er jeg ikke herlig da:)

Jeg blir kosa med hen hel masse... og jeg får være i lag med Lexselusa , men han vil ikke leike med meg ennå da...

oldermor Alma, er veldig god å ha...og mamma Nancy, så jeg har det så fint så:)

 

Min snille mamma Nancenu