jada vi har gode leikekammerater.))

Tjohei ikke bur her  nei,  da eier hater dette:

 

Her er vi seks uker da på dette bilde....