Jazz it up av Milkcreek. Denne hunden husker

jeg godt i fra utstillings ringen.