Sennettas Sixten.

En utrolig herlig flott og helt unik Berner hanne.

Jeg eide hans datter Lads Frøken Simi som ved flere anledninger

var med i Sixtens avlsklasse i Danmark.

  Der var også hans datter Catarina Carera av Hiselfoss med.