Lettie med ny mamma og pappa. De bor på Strømmen

 

Leia med familie. De bor på Kongsberg

Lille Love bor på Rovsøy

Leonardo bor i Skien hos Henrik Per Hilde og Helene.