Seks uker i dag og liker ikke å sitte stille da....